diumenge, 12 de juny de 2016

PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS: COMISSIÓ DE SERVEI I INTERINS PER AL CURS 2016/2017
S’han publicat les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les borses, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitats, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris per al curs 2016/2017.


També s’han publicat les llistes provisionals de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de servei per al curs 2016/2017.


Comissió de Serveis:
Llistes definitives de funcionaris de carrera i llistes definitives de Places Vacants:
(les comissions de serveis per equips directius ja han estat adjudicades)

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M160623122154629 


Vacants i Adjudicació de places per a Interins:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1604110947161872175304 


AOIB

dijous, 2 de juny de 2016

Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics per el curs 2016-2017

CENTRES PÚBLICS: 
Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics. Curs 2016-2017
Al document es poden consultar els criteris de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres públics (EI, EP, ESO, BATX, Adults i Regim Especial), pel curs 2016/2017


CENTRES CONCERTATS:
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2016 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10491/580297/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-dAOIB