dimarts, 23 de desembre de 2014

2n Edició “CLAVES PER A L’AVALUACIÓ AMB EL WISC-IV”


La 2n edició del llibre “Claves per a l’avaluació amb el WISC-IV” (P. Flanagan & S. Kaufman) , es pública a Mèxic l’any 2012, però no s’ha publicat a Espanya perquè requereix d’un estudi psicomètric, que no s’ha dut a terme.

“Aquesta revisió aborda la utilitat dels índexs d’habilitats generals i de competència cognitiva; inclou investigacions recents sobre les diferències tècniques i actualitza la informació sobre l’ús del WISC-IV amb poblacions clíniques”.

 
“S’han vinculat els resultats de l’avaluació amb el WISC-IV amb les intervencions basades en la investigació, estendre el sistema interpretatiu per incloure un nou i interessant grup, l’Índex de Processament Cognitiu IPC (Weiss, Saklofske, Schwartz, Prifitera & Couville, 2006); i incloure un suport web amb un software que automatitza el sistema interpretatiu”. 

 
“Recomanen utilitzar en l’anàlisi intraindividual els índexs compostos, en lloc de les subproves. A més, els grups que utilitzen en l’anàlisi haurien de representar habilitats unitàries. Això vol dir que la magnitud de la diferència entre les puntuacions més altes i més baixes en el grup no són estadísticament significatives (p<0,1). A més, els grups que s’inclouen en l’anàlisi interpretatiu haurien de representar factors primaris bàsics en l’organització mental ”. 

Pel que fa a les noves regles per a corregir-lo (semblants a les nostres), a la interpretació dels resultats, i les noves dades de les poblacions clíniques, són aspectes que tenen un pes important en el perfil del diagnòstic. 

Malgrat la correcció on-line és gratuïta, es realitza amb els barems estatunidencs, canadencs i mexicans, amb la qual cosa no són aplicables a la població espanyola. 

BARMES NO APLICABLES A LA POBLACIÓ ESPANYOLA !!

Es recomana la seva lectura, només per a allò del “que fan fora d’Espanya”.

BON NADAL I BONES FESTES .
Miquel Morey
AOIB

dilluns, 3 de novembre de 2014

ORIENTAPAS


Bones idees des de Madrid:
http://orientapas.blogspot.com.es/p/que-es-orientapas.html
  1. Los blogs de orientadores y orientadoras, por su formato, son posiblemente los espacios más propicio para la reflexión. Por eso proponemos a todos los blogs de orientación publicar entradas durante este mes sobre el sentido de la orientación (presente, futuro, retos, ...). Recogeremos a final de mes el enlace a todas estas entradas y otras publicadas previamente en las que también se reflexiona sobre orientación. Si no tienes blog o tu entrada no cuadra con el público al que va dirigido, puedes publicar tu entrada en este blog de OrienTapas con tu firma.
  2. Haremos dos hangouts en abierto: el primero el Domingo 16 de Noviembre a las 19:00 con representantes de COPOE y de otras asociaciones de orientadores; el segundo, el Miércoles 19 de Noviembre a las 19,30 con varios orientadores con presencia activa en blogs y/o redes sociales.
  3. Complementaremos con dos Hangouts privados a través de GrupOrienta en Google+ durante las 2 primeras semanas de Noviembre.
  4. Proponemos tuitear reflexiones e imágenes durante todo el mes sobre el sentido de la orientación en Twitter con la etiqueta o hashtag #OrientaciónEducativa.
  5. Hemos abierto un debate en el Grupo de Orientadores en LinkedIn sobre el sentido de la orientación.
  6. Convocatoria de Premios OrienTapas 2014 de Buenas prácticas en Orientación Educativa y TIC, como una forma de dar visibilidad a la orientación AOIB

dimarts, 16 de setembre de 2014

BEQUES NESE PER AL CURS 2014/2015El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 3 de juliol de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats (BOE  de 12 de juliol de 2014, número 169),  ha convocat les ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu pel curs acadèmic 2014-2015.

SECCIÓ DE BEQUES:

TRÀMIT:


AOIB

INSTRUCCIONS PER ALS SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA PEL CURS 14/15

Instruccions per als serveis d'Orientació Educativa dels centres de 2n Cicle d'Educació Infantil i Primària per al curs 2014/2015.

INSTRUCCIONS OE a EI-EP:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI176849&id=176849

INSTRUCCIONS OE per DO:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI176847&id=176847

TOTES LES INSTRUCCIONS (ATE, SAED, ABSENTISME, ESCOL. COMPARTIDA, FISIOTERAPEUTA, EOEP/OC, i DO):
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M121001134932476345101&lang=CA&cont=68109

SERVEI DE SUPORT EDUCATIU:

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M121001134932476345101


AOIB

dijous, 22 de maig de 2014

CONVOCATÒRIA INTERINITATS CURS 2014-2015Convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2014-2015 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.Correcció d’error advertit a la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 13 de maig de 2014, per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes BalearsAOIB

diumenge, 16 de març de 2014

CONSELL DE MINISTRES APROVA EL CURRÍCULUM BÀSIC D’EDUCACIÓ PRIMÀRIAEl Consell de Ministres va aprovar un Real Decret en el qual s’estableix el Currículum Bàsic de l’Educació Primària i un altre decret pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu, s’aproven 14 títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Real Decret de 4 de desembre de 2009, sobre l’expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei Orgànica d’Educació (LOE).
Aquests 2 Reals Decrets constitueixen els primers desenvolupaments reglamentaris de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE). Amb ells, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports garanteix el calendari d’implantació de la LOMQE a partir del pròxim curs acadèmic 2014/2015.
Currículum Bàsic d’Educació Primària:
Darreres noticies:
El ministre WERT, acorda amb les CCAA retardar l’aprovació del currículum de l’ESO i Batxiller:

En premsa:

Opinió:


AOIB