dilluns, 24 de setembre de 2012

Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativaEl Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha iniciat la tramitació de l’avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, després de la presentació d’un primer informe al Consell de Ministres el passat dia 29 de juny.

Plana del MEC:

Plana de CCOO:

AOIB

diumenge, 2 de setembre de 2012

Supressió del pagament de la liquidació del professorat interí


Supressió del pagament de la liquidació del professorat interí que dia 31 d’agost finalitzava el seu contracte.
L'Administració, fa una interpretació estricta del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol (que fa referència a la paga extraordinària del mes de Desembre). 
Ha decidit no pagar la liquidació a les persones (professorat interí), que finalitzaven el seu contracte dia 31 d'agost.

Reial Decret-Llei 20/2012:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf

Les persones funcionàries (interines i de carrera) tenen 4 anys per reclamar quanties no percebudes.

FUNCIONARIS INTERINS/ES 

Podeu fer servir aquest model per fer la reclamació davant la Conselleria. Recordeu a guardar una còpia registrada.

http://www.stei-i.org/cat/administrator/components/com_ondownload/librerias/Ensenyament%20public/Paga%20extra%20desembre%202012.%20Reclamacio%20Interins.pdf 

FUNCIONARIS I FUNCIONARIES DE CARRERA 

Els funcionaris de carrera, encara no podeu fer cap reclamació, ja que no és fins el mes de desembre que vos tocaria arribar la paga extra. De moment, podeu fer una petició perquè no vos la descomptin. Després de la nòmina de desembre haureu de fer la reclamació pertinent.Els enllaços pertanyen a l'ESTEI.