divendres, 21 de desembre de 2012

ESTUDI PIRLS ‐ TIMSS 2011Estudi Internacional del progrés en comprensió lectora, matemàtiques i ciències.

L’organisme internacional “International Association for the Evaluation of Educational Achievement” (IEA), va publicar dia 11 de desembre l’estudi de les competències en Lectura dels alumnes de 4r de Primària: 48 països en Lectura, i 63 en Matemàtiques i Ciències. Són unes proves similars a les de PISA, només que PISA avalua els alumnes de 15 anys i la realitza l’OCDE. 

El informe espanyol s’ha organitzat en 2 volums. En un primer, realitzat per l’INEE, s’inclouen els resultats més destacats, en comparació amb la mitjana de l’OCDE i l’UE principalment. S’estudien factors del context social, econòmic i cultural, i aspectes relacionats amb els alumnes i les seves famílies, els docents i les escoles. El segon volum inclou els capítols realitzats per 6 grups d’investigació externs que profunditzen en l’anàlisi dels resultats, centrats en alguns aspectes concrets.


Les conclusions no tenen desperdici.

AOIB

divendres, 9 de novembre de 2012

Avantprojecte de la llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes Balears

Darrera actualització: 29/10/2012
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha culminat la feina de redacció del primer esborrany de l’Avantprojecte de la Llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes Balears. A partir d’ara, aquest document se sotmetrà a tràmit d’audiència i informació pública amb la finalitat que les corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats puguin examinar el seu contingut i, si així ho troben convenient, presentar-hi les al·legacions pertinents en el termini de 15 dies hàbils.
Les al·legacions, que s’han d’adreçar al Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, 07004 Palma) o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

Esborrany:

dilluns, 29 d’octubre de 2012

Informe espanyol de l'OCDEEl passat mes de setembre l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), va publicar (11/09/2012), un informe sobre l’educació a Espanya.
L’informe promou la inversió pública en educació, argumentant que, com a resultat de la recessió global, ha augmentat la diferència entre les persones amb una bona formació i  aquelles amb pocs estudis. L’informe reitera que l’accés a l’educació (superior) és fonamental per produir un retornament a l’estabilitat econòmica i al desenvolupament social.
Fred van Leeuwen (Secretari General de “International Education”): « La educación es un derecho humano y, por tanto, debe recibir una financiación pública constante y suficiente aunque se den dificultades económicas o recortes presupuestarios, de manera que todo el mundo pueda disfrutar de ese derecho.

Aquí trobareu l’informe:

AOIB

dilluns, 24 de setembre de 2012

Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativaEl Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha iniciat la tramitació de l’avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, després de la presentació d’un primer informe al Consell de Ministres el passat dia 29 de juny.

Plana del MEC:

Plana de CCOO:

AOIB

diumenge, 2 de setembre de 2012

Supressió del pagament de la liquidació del professorat interí


Supressió del pagament de la liquidació del professorat interí que dia 31 d’agost finalitzava el seu contracte.
L'Administració, fa una interpretació estricta del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol (que fa referència a la paga extraordinària del mes de Desembre). 
Ha decidit no pagar la liquidació a les persones (professorat interí), que finalitzaven el seu contracte dia 31 d'agost.

Reial Decret-Llei 20/2012:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf

Les persones funcionàries (interines i de carrera) tenen 4 anys per reclamar quanties no percebudes.

FUNCIONARIS INTERINS/ES 

Podeu fer servir aquest model per fer la reclamació davant la Conselleria. Recordeu a guardar una còpia registrada.

http://www.stei-i.org/cat/administrator/components/com_ondownload/librerias/Ensenyament%20public/Paga%20extra%20desembre%202012.%20Reclamacio%20Interins.pdf 

FUNCIONARIS I FUNCIONARIES DE CARRERA 

Els funcionaris de carrera, encara no podeu fer cap reclamació, ja que no és fins el mes de desembre que vos tocaria arribar la paga extra. De moment, podeu fer una petició perquè no vos la descomptin. Després de la nòmina de desembre haureu de fer la reclamació pertinent.Els enllaços pertanyen a l'ESTEI.